Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Informacja o przebiegu konsultacji

Informacja o przebiegu konsultacji

Wójt Gminy Spiczyn informuję, że w dniach 18.10 - 4.11.2019 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn był udostępniony do konsultacji projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok".

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót