ZARZĄDZENIE Nr 24.2019 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 11 czerwca 2019 r. | Gmina Spiczyn