Ogłoszenie Wójta Gminy o zamiarze nabycia przez Gminę działki w m. Nowa Wólka | Gmina Spiczyn