ZARZĄDZENIE Nr IV.15.2018 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 21 maja 2018 r. | Gmina Spiczyn