ZARZĄDZENIE Nr IV.16.2018 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 21 maja 2018r. | Gmina Spiczyn