Ogłoszenie Wójta Gminy o zamiarze nabycia przez Gminę Spiczyn działki w m. Nowa Wólka | Gmina Spiczyn