Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

2. Nazwa zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział w rozgrywkach i zawodach w 2018 roku w zapasach,

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót