Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE Nr IV.2.2018  WÓJTA GMINY SPICZYN  z dnia 22 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr IV.2.2018 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do pierwszych klas szkól podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót