Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu ofert. | Gmina Spiczyn