ZARZĄDZENIE Nr 1.2018 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 2 stycznia 2018 r. | Gmina Spiczyn