Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Nazwa zadania publicznego: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy Gimnazjum w Spiczynie w 2018 roku.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót