Zarządzenie Wójta Gminy Spiczyn w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Spiczyn | Gmina Spiczyn