Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego na 2017 r. | Gmina Spiczyn