Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Dokument w dłoni

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Spiczyn z dnia 19 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 tj.) Wójt Gminy Spiczyn podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planowanych polowań zbiorowych na rok gospodarczy 2021/2022: 1. Koła Łowieckiego nr 1 „Szarak" 2. Wojskowego Koła Łowieckiego nr 138 3. Koła Łowieckiego Nr 8 Łoś

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót