Zarządzenie Nr IV.60.2016 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 30 grudnia 2016 r. | Gmina Spiczyn