Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Uśmiechnięte dzieci

ZARZĄDZENIE NR V.4.2021 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 25 stycznia2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót