Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15.09.2016r.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15.09.2016r.

W związku z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji informuję o podjęciu dnia 06.09.2016r. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.w sprawie ogłoszenia informacji o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

W związku z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji informuję o podjęciu dnia 06.09.2016r. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/

Dorota Szczęsna


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót