Obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn | Gmina Spiczyn